Thương mại là gì? Các loại hình doanh nghiệp thương mại hiện nay

thương mại là gì

Thương mại là gì? Các loại hình doanh nghiệp thương mại hiện nay? Cách phân biệt doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất? Tất cả sẽ được transformct.info giải đáp chi tiết trong bài viết sau đây, cùng theo dõi nhé!

I. Thương mại là gì?

thương mại là gì

Thương mại là toàn bộ các hoạt động trao đổi, buôn bán hàng hóa và dịch vụ

Thương mại là gì? Thương mại có tên tiếng Anh là Trade hoặc Commerce, được hiểu là toàn bộ các hoạt động trao đổi, buôn bán hàng hóa và dịch vụ giữa các chủ thể với nhau trên thị trường. Đây là hoạt động có sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau cùng thực hiện một hoặc nhiều hành vi thương mại như mua bán, cung cấp dịch vụ hay thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại.

Vai trò chủ yếu của hoạt động thương mại:

 • Hoạt động kinh doanh giúp cho quá trình sản xuất được thuận lợi, vì tất cả các sản phẩm do hoạt động sản xuất tạo ra sẽ được trao đổi, mua bán trên thị trường.
 • Thương mại phát triển thúc đẩy quá trình trao đổi mở rộng, do đó quá trình sản xuất hàng hoá phát triển.
 • Ngoài ra, hoạt động thương mại cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng tiêu dùng, vì nó có thể tạo ra thói quen tiêu dùng mới trên thị trường.

II. Đặc điểm của hoạt động thương mại

thương mại là gì

Hoạt động thương mại gồm những đặc điểm nào?

1. Đối tượng của hoạt động thương mại 

Chủ thể tham gia hoạt động thương mại được gọi chung là thương nhân. Trong quan hệ thương mại, ít nhất một trong các chủ thể phải là thương nhân hoạt động thương mại có tính chất nghề nghiệp. Qua Bộ luật Thương mại 2005 có thể thấy, thương nhân là tổ chức kinh tế được thành lập theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, là cá nhân thực hiện hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên, thường xuyên, đã đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Mục đích của hoạt động thương mại 

Bất kỳ chủ thể nào khi tham gia vào hoạt động thương mại đều có một trong những mục đích quan trọng nhất, đó là tạo ra lợi ích kinh tế. Thông qua quá trình thương mại, chủ thể sẽ đáp ứng nhu cầu của bên kia, nhà cung cấp sẽ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết cho người có nhu cầu và đổi lại, người có nhu cầu sẽ trả lại số tiền tương ứng với hàng hóa đó cho người cung cấp.

3. Nội dung chủ yếu của hoạt động thương mại

Trong hoạt động kinh doanh bao gồm hai nội dung chủ yếu là mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Ngoài hai yếu tố này, mọi hoạt động được thực hiện dưới các hình thức khác nhau nhằm mục đích thu lợi nhuận đều được coi là hoạt động thương mại.

4. Phạm vi của hoạt động thương mại

Các chủ thể tham gia hoạt động thương mại được kinh doanh mọi lĩnh vực kinh doanh đã đăng ký phù hợp với tất cả các dịch vụ, hàng hóa được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. Các loại hình doanh nghiệp thương mại

Có 5 loại hình doanh nghiệp thương mại hiện nay là:

 • Doanh nghiệp kinh doanh chuyên môn hóa: Là các doanh nghiệp thương mại chuyên kinh doanh một loại hàng hóa cụ thể có cùng công dụng trong đời sống và sản xuất cụ thể.
 • Doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp: Là doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại hàng hóa có đặc điểm và tính chất khác nhau trong cùng một thời điểm.
 • Doanh nghiệp kinh doanh đa dạng hóa: Các doanh nghiệp kinh doanh cả sản xuất, cả kinh doanh hàng hóa và thực hiện các hoạt động thương mại.
 • Các doanh nghiệp thương mại được thành lập và quản lý bởi các cơ quan nhà nước.
 • Các doanh nghiệp thương mại được thành lập bởi các cá nhân, tổ chức thông thường

IV. Phân biệt doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất

thương mại là gì

Cách nhận biết hoạt động thương mại và hoạt động sản xuất

Mỗi một mô hình doanh nghiệp sẽ có những đặc điểm khác nhau. Sau đây là cách phân biệt doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất:

1. Điểm giống nhau

 • Cả hai mô hình kinh doanh đều có tư cách pháp nhân và được đăng ký hoạt động kinh doanh đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Các thành viên đại diện pháp luật, cơ cấu, tổ chức và các quyền và nghĩa vụ đầy đủ, cụ thể. Chuẩn hóa các quy trình công việc và thực hiện theo đúng quy định.
 • Cả hai mô hình sản xuất và kinh doanh thương mại đều hướng tới mục đích chung là phục vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mang lại sự phát triển chung cho doanh nghiệp.

2. Điểm khác nhau

 • Yếu tố đầu vào: Đối với doanh nghiệp sản xuất, yếu tố đầu vào là yếu tố hữu hình, có thuộc tính dự trữ, như: sản phẩm, nguyên liệu, máy móc, nguyên vật liệu, công nghệ sản xuất, quy trình sản xuất … Đối với doanh nghiệp thương mại, yếu tố đầu vào là vô hình, không thể dự trữ được.
 • Yếu tố đầu ra: Doanh nghiệp sản xuất có yếu tố đầu ra ổn định và có thể áp dụng các tiêu chí rà soát hoàn chỉnh, trong khi doanh nghiệp thương mại không có thuộc tính ổn định về dịch vụ.
 • Thời gian tiêu thụ: Thời gian tiêu thụ của doanh nghiệp sản xuất hoàn toàn tách biệt giữa công đoạn sản xuất và thành phẩm, còn đối với doanh nghiệp thương mại thì thời gian tiêu thụ là song song.
 • Các tiêu chí đánh giá chất lượng: Tất cả các tiêu chí để đánh giá chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất là tương đối dễ dàng vì chúng đều hữu hình và bạn có thể đo lường và kiểm chứng được. Các công ty sản xuất có thể đánh giá giá trị một cách đơn giản. Các tiêu chí đánh giá chất lượng của doanh nghiệp thương mại rất khó xác định.
 • Đánh giá tiền lương: Doanh nghiệp sản xuất trả lương trực tiếp trên một đơn vị sản phẩm, doanh nghiệp thương mại trả lương gián tiếp qua từng sản phẩm khó thực hiện.
 • Đo lường số lượng năng suất, hiệu quả: Do tính chất hữu hình của nó, các công ty sản xuất dễ dàng đo lường hiệu suất, năng suất và kết quả công việc, trong khi các doanh nghiệp thương mại thì khó đo lường, và đôi khi sẽ chăm sóc khách hàng để bán được hàng. bạn cần. Niềm tin được xây dựng trong một thời gian dài. Sản xuất từ ​​thời kỳ đó rất khó xác định.
 • Quan hệ với khách hàng: Doanh nghiệp sản xuất có quan hệ gián tiếp với người tiêu dùng, thông qua doanh nghiệp thương mại sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất đến được tay khách hàng. Các công ty kinh doanh dịch vụ có mối quan hệ trực tiếp với người tiêu dùng.

Với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trong bài viết trên hy vọng đã giúp bạn đọc nắm được khái niệm thương mại là gì và các vấn đề liên quan. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và theo dõi bài viết.