Hệ thống thông tin là gì? Nhiệm vụ và vai trò đặc trưng của Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin được hiểu là một tập hợp các thành phần tích hợp để thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu và phân phối thông tin, tri thức và các sản phẩm số. Hãy cùng transformct.info tìm hiểu hệ thống thông tin là gì? qua bài viết dưới đây nhé!

I. Hệ thống thông tin là gì

Hệ thống thông tin đang làm đa dạng hóa các hoạt động của con người và có tác động sâu rộng đến xã hội

Ngày nay, hệ thống thông tin được ứng dụng rộng rãi vào cuộc sống của chúng ta nhờ sự hỗ trợ của máy tính và chúng ta gọi đó là hệ thống thông tin tự động. Để hiểu thuật ngữ này, hãy bắt đầu với các khái niệm hệ thống, hệ thống kinh doanh và hệ thống thông tin phổ biến nhất.

Hệ thống: Một tập hợp có tổ chức gồm nhiều yếu tố thường xuyên tương tác với nhau, có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau và hoạt động cùng nhau cho một mục đích cụ thể. Môi trường là một phần của hệ thống đang được xem xét, và thực sự là một hệ thống cụ thể giao tiếp với hệ thống đang được xem xét.

Có một ranh giới giữa hệ thống và môi trường xác định phạm vi của hệ thống. Hệ thống thông tin là hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ và gửi thông tin đến các đối tượng cần sử dụng. Chính phủ đã đưa vào sử dụng các hệ thống thông tin để cung cấp các dịch vụ hiệu quả về chi phí cho người dân.

Hàng hóa kỹ thuật số như sách điện tử, sản phẩm video và phần mềm, cũng như các dịch vụ trực tuyến như trò chơi và mạng xã hội, được cung cấp bởi hệ thống thông tin. Các cá nhân thường dựa vào hệ thống thông tin dựa trên Internet để giao lưu, học tập, mua sắm, ngân hàng, giải trí và thực hiện hầu hết các cuộc sống riêng tư của họ.

Hệ thống thông tin đang làm đa dạng hóa các hoạt động của con người và có tác động sâu rộng đến xã hội. Các hệ thống này đẩy nhanh tốc độ hoạt động hàng ngày, cho phép mọi người xây dựng và duy trì các mối quan hệ mới, thường có lợi hơn, ảnh hưởng đến cấu trúc tổ chức và tính nhất quán, thay đổi loại sản phẩm bạn mua và ảnh hưởng đến bản chất công việc của bạn.

Thông tin và tri thức trở thành nguồn lực kinh tế quan trọng. Nhưng với những cơ hội mới, sự phụ thuộc vào hệ thống thông tin đặt ra những mối đe dọa mới. Đổi mới công nghiệp chuyên sâu và nghiên cứu học thuật đang liên tục phát triển các cơ hội mới trong khi nỗ lực ngăn chặn các mối đe dọa.

II. An toàn thông tin là gì

Bảo mật thông tin là một thuật ngữ đề cập đến các hành động được thực hiện để ngăn chặn, ngăn chặn hoặc ngăn chặn việc truy cập, sử dụng, chia sẻ, tiết lộ, phân phối, phá hủy hoặc ghi lại thông tin mà không được phép của chủ sở hữu.

Bảo mật thông tin là một thuật ngữ đề cập đến các hành động được thực hiện để ngăn chặn

Về mặt tự nhiên, an toàn thông tin là việc bảo vệ thông tin số và hệ thống thông tin khỏi các mối đe dọa tự nhiên, hành vi truy cập, sử dụng, phân phối, phá hủy, thay đổi và phá hủy thông tin, đảm bảo rằng hệ thống thông tin thực hiện đúng chức năng của chúng và cung cấp dịch vụ cho đúng đối tượng. Cách sẵn sàng, chính xác và đáng tin cậy.

Theo tiêu chuẩn ISO 27001, cốt lõi của bảo mật thông tin là tam giác CIA (tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng). Tính bảo mật Tính bảo mật của thông tin là mức độ bảo mật cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu nhạy cảm không bị rò rỉ hoặc tiết lộ.

Tính toàn vẹn của thông tin Tính toàn vẹn của thông tin là mức độ bảo mật cần thiết để đảm bảo rằng độ tin cậy của thông tin không bị thay đổi hoặc chỉ bởi người có thẩm quyền. Tính khả dụng của hệ thống Khả năng đáp ứng của thông tin là rất quan trọng.

Điều này cho thấy tính khả dụng của dịch vụ. Để tăng khả năng chống lại các cuộc tấn công và duy trì tính khả dụng của hệ thống, có thể áp dụng nhiều kỹ thuật như cân bằng tải, phân cụm, dự phòng, chuyển đổi dự phòng,…

III. Lợi ích khi sử dụng hệ thống thông tin

Ngoài việc áp dụng ISMS và tuân thủ ISO 27001, nó còn ngụ ý những điều sau: Dễ dàng bảo vệ thông tin ở mọi định dạng ISMS giúp doanh nghiệp bảo vệ thông tin ở mọi định dạng, kỹ thuật số, giấy hoặc đám mây. Triển khai và duy trì ISMS chống tấn công cải thiện khả năng chuẩn bị, phản ứng và phục hồi của tổ chức trước các cuộc tấn công mạng.

Quản lý tất cả thông tin của bạn ở một nơi ISMS cung cấp một khuôn khổ trung tâm để bảo mật thông tin doanh nghiệp của bạn và quản lý mọi thứ ở một nơi. Đối phó với các mối đe dọa bảo mật Bằng cách liên tục thích ứng với những thay đổi cả trong môi trường và bên trong tổ chức của bạn, ISMS giảm thiểu nguy cơ rủi ro ngày càng phát triển.

Dễ dàng bảo vệ thông tin ở mọi định dạng ISMS giúp doanh nghiệp bảo vệ thông tin ở mọi định dạng

Giảm chi phí liên quan đến bảo mật thông tin Nhờ cách tiếp cận của ISMS để đánh giá và phân tích rủi ro, các công ty có thể giảm chi phí của việc bổ sung bừa bãi các lớp công nghệ phòng thủ có thể không hoạt động.

Bảo vệ tính bí mật, tính sẵn có và tính toàn vẹn của dữ liệu Hệ thống ISMS cung cấp một tập hợp các chính sách, thủ tục và các biện pháp kiểm soát vật lý và kỹ thuật để bảo vệ tính bí mật, tính sẵn có và tính toàn vẹn của thông tin.

Qua bài viết này, người đọc sẽ hiểu hệ thống thông tin là gì và ISMS là gì trong ISO 27001. Thông tin trên cho phép người đọc hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của quản lý bảo mật.