Tìm hiểu quản trị là gì? Sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức

Quản trị là hoạt động thiết yếu và phải có trong các đơn vị, tập thể, tổ chức để đạt được mục tiêu chung. Vậy quản trị là gì? Nhu cầu quản trị trong tổ chức thể hiện ở những vai trò nào? Quản lý bao gồm những tính năng nào? Hãy cùng transformct.info tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

I. Quản trị là gì?

Theo Mary Parker Follett, “Quản lý là nghệ thuật đạt được mục tiêu thông qua người khác”

Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo cách hiểu về quản trị của một số tác giả, cụ thể như sau: Theo Mary Parker Follett, “Quản lý là nghệ thuật đạt được mục tiêu thông qua người khác”. Theo James Stoner và Stephen Robbins, “Quản trị là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và quản lý các hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức để đạt được mục tiêu của họ.

Robert Kreitner: “Quản trị là quá trình làm việc với và thông qua con người để đạt được các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn thay đổi.” Quản lý, nói một cách đơn giản, là các hoạt động cần được thực hiện khi mọi người cùng nhau hợp tác trong một tổ chức để đạt được một mục tiêu chung.

II. Sự thật của quản trị trong các tổ chức

Quản trị đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của một tổ chức. Sự cần thiết của quản trị trong tổ chức thể hiện ở các vai trò sau: Quản trị quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức.

Nếu không có hoạt động quản lý, mọi người trong tổ chức không biết phải làm gì và khi nào, khiến công việc trở nên tẻ nhạt. Bằng cách lập kế hoạch công việc và hướng mọi người cùng làm việc hướng tới mục tiêu chung, quản lý giúp tổ chức hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.

Quản trị còn giúp tổ chức kiểm soát và kiểm soát quá trình thực hiện, điều phối hợp lý các hệ thống và quy trình, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để duy trì hoạt động, đạt mục tiêu với chi phí thấp nhất. Trong cùng một tình huống, một tổ chức có quản trị khoa học tốt hơn có khả năng đạt được kết quả xuất sắc cao hơn.

Nhu cầu quản trị thể hiện rõ nhất khi tổ chức là doanh nghiệp. Thực tế cũng cho thấy phần lớn các công ty thất bại trong kinh doanh là do thiếu năng lực, thiếu kinh nghiệm quản lý. Ngay cả khi bạn ở một mình, quản trị là quan trọng. Bởi vì mỗi người phải phân bổ và tổ chức các nguồn lực cần thiết để hướng tới mục tiêu cuối cùng và đạt được kết quả tốt nhất.

III. Vai trò của quản trị trong các tổ chức doanh nghiệp

Quản lý quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức

Quản lý quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức. Không có hoạt động quản lý, mọi người trong tổ chức làm việc kém hiệu quả và lộn xộn, không phân công được việc phải làm. Một phương hướng trong đó mọi người làm việc cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung thông qua công việc lập kế hoạch.

Quản trị giúp tổ chức hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra. Ngoài ra, nó còn giúp kiểm soát và kiểm soát quá trình thực hiện, phối hợp thành công các hệ thống và quy trình với nhau, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để duy trì hoạt động, đạt mục tiêu đề ra với chi phí thấp nhất có thể.

Quản lý cũng là người kết nối nhân viên thông qua các hoạt động. Vai trò kết nối còn được thể hiện qua việc giao tiếp với các đối tác, tổ chức bên ngoài nhằm duy trì sự hợp tác và mang lại lợi ích lâu dài.

Mọi quyết định của doanh nghiệp đều được ban lãnh đạo thông qua và phê duyệt. Khi xác định các vấn đề quan trọng, cần phải có sự thống nhất và liên tục trong việc sử dụng và phân bổ nguồn lực.

IV. Bản chất của quản trị là gì?

Bản chất của quản trị là gì? Đó là việc tạo ra giá trị thặng dư cho tổ chức của bạn. Ra quyết định là chức năng chính. Quản lý sẽ giúp bạn tìm ra cách phù hợp để thực hiện công việc hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất. Có nhiều quan niệm khác nhau về thế nào là quản trị, nhưng bản chất chỉ có một.

Ba điều kiện cơ bản sau đây là cần thiết cho công tác quản lý. Phải có người quản trị. Đây là nhân tố làm nảy sinh các hiệu quả quản trị và mục tiêu quản trị sau: Chủ thể quản trị là người phải chấp nhận sự tác động của nó.

Ra quyết định là chức năng chính. Quản lý sẽ giúp bạn tìm ra cách phù hợp để thực hiện công việc hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất

Tác động có thể xảy ra một hoặc nhiều lần liên tiếp. Mục tiêu đặt ra cho quản trị viên và khán giả. Đây là cơ sở để chủ thể tạo ra các yếu tố xung quanh. Một đối tượng được quản lý bao gồm một hoặc nhiều người. Một đối tượng là một tổ chức, tập thể hoặc một phần của thiết bị hoặc máy móc, được gọi chung là tài sản.

Kiến thức chung về quản lý là gì? Tương tự như vậy, vai trò của các nhà quản lý trong tổ chức cũng được tích hợp tương đối đầy đủ. Điều này quả thực rất hữu ích cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.