Tìm hiểu nhà nước là gì? Chức năng của nhà nước

Nhà nước là một tổ chức chính trị hùng mạnh của xã hội có giai cấp, có lãnh thổ, có dân cư và có chính quyền độc lập, có khả năng ban hành và thực thi pháp luật nhằm thiết lập trật tự xã hội trong phạm vi lãnh thổ của mình. Hãy cùng transformct.info tìm hiểu nhà nước là gì qua bài viết dưới đây nhé!

I. Nhà nước là gì? 

Nhà nước là một hiện tượng xã hội đa dạng và phức tạp, được nhiều ngành khoa học nghiên cứu dưới nhiều góc độ và phạm vi khác nhau

Nhà nước là một hiện tượng xã hội đa dạng và phức tạp, được nhiều ngành khoa học nghiên cứu dưới nhiều góc độ và phạm vi khác nhau. Từ xa xưa, các nhà tư tưởng đã nghiên cứu và bình luận về khái niệm nhà nước. Theo thời gian, nhận thức và quan điểm về vấn đề này ngày càng phong phú.

Chịu ảnh hưởng của các quan điểm nghiên cứu khác nhau, khả năng nhận thức khác nhau, sở thích, quan điểm chính trị khác nhau, v.v., các quốc gia có thể được xem xét theo những cách khác nhau.

Một số tác giả khác lại cho rằng nhà nước là: “Nhà nước theo nghĩa rộng là thiết chế nắm giữ các phương tiện cưỡng chế hợp pháp được thực hiện trong lãnh thổ quy định, và tập hợp những người sống trong lãnh thổ đó, gọi là xã hội”.

“Nhà nước bao giờ cũng là một bộ máy riêng biệt, bao gồm một nhóm người tách mình ra khỏi xã hội và chuyên lo công việc cai trị, hoặc hầu như độc quyền hoặc chủ yếu cống hiến”. “Nhà nước là một công cụ được sử dụng để duy trì sự thống trị của một giai cấp đối với một giai cấp khác.”

Bản thân nhà nước là một tập hợp đặc biệt trong đó một giai cấp áp bức một giai cấp khác.” Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng nhà nước có nhiều cách tiếp cận khác nhau, mỗi cách tiếp cận đều có ý nghĩa riêng và thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ riêng của nó.

Chứng to, nhà nước là một hiện tượng đa dạng, phức tạp, là một hình thức tổ chức của con người, không đồng nhất với xã hội mà chỉ là một bộ phận của nó, không đồng nhất với quốc gia, tuy gắn liền với pháp luật nhưng không thể đồng nhất giữa nhà nước và pháp luật, vì hai cái này định nghĩa: Nhà nước là một tổ chức quyền lực đặc biệt của xã hội, bao gồm một tầng lớp người tách khỏi xã hội nhằm thực thi quyền lực, tổ chức và quản lý xã hội vì lợi ích chung của toàn xã hội.

II. Các quan điểm về nhà nước

Về mặt khái niệm, nhà nước là một hiện tượng xã hội đa dạng, có từ xa xưa và tồn tại cho đến ngày nay dưới nhiều hình thức và phương thức hoạt động

Về mặt khái niệm, nhà nước là một hiện tượng xã hội đa dạng, có từ xa xưa và tồn tại cho đến ngày nay dưới nhiều hình thức và phương thức hoạt động khác nhau. Về phần nhà nước, mỗi nhà khoa học có một cách nhìn khác nhau về cơ chế tồn tại này. Cụ thể:

  • Ăng-ghen cho rằng nhà nước là sản phẩm của xã hội khi xã hội đạt đến một giai đoạn phát triển nhất định, tức là đã có sự phân chia giai cấp và tồn tại mâu thuẫn phân chia giai cấp chưa được giải quyết.
  • Theo Lênin, nhà nước là phương tiện do một giai cấp sử dụng để duy trì sự kiểm soát đối với một hoặc một số giai cấp khác.
  • Kant lập luận rằng nhà nước là một liên minh của những người tuân thủ luật pháp và tôn trọng các giá trị và luật pháp được thiết lập để duy trì và ổn định xã hội.

III. Bộ máy nhà nước là gì?

Bộ máy nhà nước là một thiết chế của hệ thống nhà nước, có nhiệm vụ tổ chức, quản lý và điều hành theo những nguyên tắc thống nhất, bảo đảm đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Từ đó, bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ và chức năng của trạng thái. Bộ máy nhà nước bao gồm các cơ quan sau:

  • Cơ quan nhà nước ở trung ương: Ở Việt Nam, cơ quan trung ương bao gồm Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, các bộ và cơ quan ngang bộ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong đó, Quốc hội được coi là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
  • Cơ quan nhà nước ở địa phương: Cơ quan nhà nước ở địa phương gồm có ủy ban nhân dân, viện kiểm sát nhân dân các cấp, tòa án nhân dân các cấp.

IV. Đặc trưng của nhà nước

Nhà nước cũng có những đặc điểm riêng, vì nó là một tổ chức đặc biệt, có quyền quản lý và kiểm soát các tổ chức khác. Chi tiết như sau:

Các bang phân bố dân cư theo đơn vị hành chính và lãnh thổ, hoàn toàn không bị giới hạn bởi giai cấp, sắc tộc hay tôn giáo. Bằng chứng là nhà nước Việt Nam có 54 dân tộc và nhiều tôn giáo khác nhau.

Nhà nước có bộ máy hùng mạnh, có sự cưỡng chế của quân đội, toà án, công an… Có chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ đất nước và có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Được phép ban hành luật và các quy tắc xử sự chung mang tính bắt buộc đối với các thành viên sống trong nước.

Nhà nước cũng có những đặc điểm riêng, vì nó là một tổ chức đặc biệt, có quyền quản lý và kiểm soát các tổ chức khác

Nó có quyền quy định các loại thuế bắt buộc đối với các cá nhân và tổ chức của xã hội nhằm thiết lập nền tài chính để các cơ quan nhà nước thực hiện đầy đủ các chức năng của mình.

Trên đây là những thông tin về nhà nước là gì? Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn đọc!